در مورد مزیت های مدیتیشن مقالات زیادی در این بلاگ نوشته شده است، پروسه انجام آن واقعا ساده است اما بدانید که مدیتیشن یک آموزش ذهنی است که الزاما نمی تواند آسان یا حتی لذت بخش باشد. در این قسمت توضیح می دهیم که زمانیکه برای اولین بار شروع به مدیتیشن می کنید چرا این کار سخت است:

«همانطور که می دانید مدیتیشن تمرکز بر روی تنفس است و ذهن باید از هر گونه افکار خالی شود، ولی مشکل اینجاست که ذهن می خواهد بر روی افکار تمرکز کند نه بر روی تنفس. هر زمان که ذهن خود را به تمرکز بر روی تنفس برمی گردانید، خود را آموزش می دهید که به مسیر مخالف ذهن هدایت شوید. نصف زمانیکه که به مدیتیشن اختصاص می دهید ذهن تان به شما می گوید: من خسته ام، دیگر تمرکز بر روی تنفس کافیست. ولی هر زمان که در طول مدیتیشن این حالت پیش بیاید باید دوباره بر روی تمرکز بر تنفس برگردید و به افکارتان گوش ندهید.

با تمرین و انجام مکرر مدیتیشن به حالتی می رسید که به این مهارت دست پیدا می کنید. یک روز متوجه خواهید شد برای انجام مدیتیشن دیگر حتی نیازی به نشستن در یک وضعیت ثابت ندارید و در هر حالتی می توانید این کار را انجام دهید. نمی توان توضیح داد که این کار را باید چطور انجام داد، مدیتیشن کاری است که نیاز به تداوم دارد و تمرکز فقط باید بر روی تنفس باشد.»

اگر در شروع کار هستید و با انجام مدیتیشن مشکل دارید نگران نباشید این مسئله بسیار طبیعی است، به عبارت دیگر می توان گفت مدیتیشن نیاز به تمرین دارد مثل هر ورزش دیگری که در ابتدا دردناک و سخت است، با تمرین مداوم این کار برایتان آسان می شود.