چنانچه فضای کوچکی به اندازه حتی 15 سانتی متر در هر قسمت از آشپزخانه دارید، می توانید از این فضا کابینتی برای انواع قوطی های کنسرو و ادویه جات و هر چیز دیگری که در این کابینت جا بگیرد استفاده کنید. به عنوان مثال معمولا بین دیوار و یخچال فضای خالی پیدا می شود، به تصویر زیر نگاه کنید:

به این فضای کوچک دقت کنید شاید اصلا متوجه در کابینت نشوید. به این می گویند بهره وری کامل از آشپزخانه!