ظروف چدنی شاید برای پخت و پز بهترین باشند ولی خوب تمیز نمی شوند و باقیمانده های غذا و روغن به مرور روی ظرف می مانند. برای حل این مشکل راه حلی وجود دارد که جالب است. شما می توانید بدون اینکه روی ظروف چدنی خش بیندازید با استفاد ه از مقداری جو، این ظروف را تمیز کنید. به این صورت که در ظرف چدنی مورد نظر برای تمیز کردن، مقداری جو آماده بریزید و تا حدی آب اضافه کنید که جو، خمیری شکل بشود،

سپس با دست شروع به مالیدن این خمیر بر روی ظرف کنید، این کار را محکم انجام دهید. این خمیر روغن و باقیمانده های غذا که بر روی ظرف مانده است را تمیز می کند. می توانید بعد از تمیز کردن برای بهتر ماندن ظرف چدنی، آنرا به روغن دانه پنبه آغشته کنید.