همه می دانند که سرکه بهترین پاک کننده برای لکه های روی فرش است ولی اگر کمی جوش شیرین به آن اضافه کنید خاصیت پاک کنندگی سرکه را دو برابر می کنید. به این صورت که جوش شیرین را روی فرش ریخته (به اندازه ای که روی لکه را کاملا بپوشاند) بعد سرکه را روی آن اسپری کنید؛ ترتیب افزودن مواد مهم است. زمانیکه جوش شیرین شروع به حباب زدن کرد باید صبر کنید تا لکه را به خود جذب کند. سپس آنرا با دستمال تمیز کنید. این کار برای از بین بردن لکه ادرار بسیار مناسب است ولی برای انواع لکه ها کارایی دارد.