احتمالا می دانید که بهتر است گوجه فرنگی را بیرون از یخچال نگهداری کرد ولی سوال اینجاست که چطور آن را در دمای اتاق نگهداری کنیم آیا گوجه ها را وارونه بگذاریم یا خیر؟

اگر می خواهید تا جائیکه ممکن است ماندگاری گوجه فرنگی بالا برود آن را وارونه و در دمای اتاق نگهداری کنید. چنانچه قسمت ریشه گوجه فرنگی به سمت پایین باشد یعنی همان حالت وارونه، گوجه فرنگی دیرتر فاسد می شود. دلیل آن این است که اگر به حالت وارونه نگهداری شود از ورود هوا جلوگیری می شود؛ البته اگر همچنان ریشه بر روی گوجه فرنگی وجود دارد بهتر است ریشه به سمت بالا باشد ولی اگر جدا شده است و خود گوجه فرنگی بدون ریشه است بهتر است قسمت اتصال به ریشه به سمت پایین باشد (دقیقا مطابق تصویر بالا).