مطمئنا برای همه شما اتفاق افتاده است در جلسه ای هستید، سعی دارید از موقعیت خود در یک پروژه بزرگ دفاع کنید و آرام آرام صدای شما بلندتر می شود، کمی کنترل خود را از دست می دهید و با صدای بلند نقطه نظر همکارتان را اصلاح می کنید. سعی دارید همه را متقاعد کنید که حق با شماست و این حالتیست که مواد عصبی-شیمیایی مغز را تحت سلطه خود در می آورند:

  • کورتیزول: در شرایط استرس بالا، ترس و بی اعتمادی این هورمون به مغز هجوم می آورد و نتیجه آن این است که دیگر هیچ راه کاری که بتوان این وضعیت را درست کرد به فکرمان نمی رسد. در این حالت است که مغز غریزی جای مغز را می گیرد که به آن آمیگدالا (amygdala) می گویند. بدن ما طوری طراحی شده است که می خواهد بهترین محافظت را از خود بکند، در این وضعیت نیز به دلیل شرم و از دست دادن قدرت به دلیل اشتباه سرزده، سریع به فکر محافظت از خود می افتد و این کار را با هورمون ها و مواد شیمیایی انجام میدهد و در اثر همین ماده، بدن 4 پاسخ می دهد: 1- دعوا کردن (مرتب در مورد موضوع بحث کردن) 2- گریز (پشت دیگران پنهان شدن، همراهی با نظر بقیه) 3- ساکت شدن (با سکوت از مباحثه دست کشیدن) 4- بحث را خواباندن (با مخالفین موافقت کردن). همه این پاسخ ها ضررآورند چراکه از صداقت و به اشتراک گذاشتن اطلاعات جلوگیری می کنند. مضرترین پاسخ، دعوا کردن است زیرا باعث از بین رفتن روابط می شود.
  • آدرنالین و دوپامین: بعد از دعوا کردن به دلیل برنده شدن در مشاجره مغز مورد هجوم این دو هورمون قرار می گیرد که احساس خوب تسلط و شکست ناپذیری را ایجاد می کند. گاهی همین احساس خوب بعد از مشاجره است که باعث می شود به دعوا کردن عادت کنیم و این اخلاق را در پیش بگیریم. در واقع عادت می کنیم که همیشه حق به جانب رفتار کنیم. این رفتار باعث می شود اطرافیان مجبور به سکوت شوند که انگیزه های مشترک را از بین می برد.
  • اکسیتاسین: خوشبختانه هورمون دیگری نیز وجود دارد که همان احساس خوب آدرنالین را به دنبال دارد با این تفاوت که ارتباطات انسانی را فعال می کند و توانایی ما را در اعتماد کردن و به اشتراک گذاشتن اطلاعات بیشتر می کند. به عنوان یک مربی یا رهبر بهتر است سعی کنید این هورمون را به جای کورتیزول و آدرنالین در بدن آزاد کنید.

در این قسمت چند راهنمایی و تمرین برای داشتن هورمون اکسیتاسین به جای آدرنالین و کورتیزول مطرح می شود:

قوانینی برای به اشتراک گذاری نظر دیگران

اگر جلسه ای را اداره می کنید این قوانین را اجرا کنید، به این صورت که نظر همگی را برای موضوع جلسه بپرسید و آنها را بنویسید. به آنها فرصت دهید نظر خود را توضیح دهند و شما هم بدون قضاوت به آنها گوش دهید. این تمرین باعث می شود مکالمات بدون تنش پیش برود.

با یکدلی گوش دهید

در یک مکالمه تلاش کنید کمتر صحبت کنید و بیشتر گوش دهید. هر چقدر بیشتر در مورد نقطه نظر دیگران بدانید بیشتر با آنها احساس یکدلی می کنید. زمانیکه شما این کار را برای دیگران انجام می دهید آنها هم در حق شما این کار را می کنند و چرخه مثبتی را ایجاد می کنید.

تعیین کنید چه کسی صحبت کند

چنانچه متوجه شدید کسی سعی دارد جمع را در دست خودش بگیرد فرصتی را ایجاد کنید که همه بتوانند صحبت کنند. از سایرین بپرسید چه کس دیگری نظری، اطلاعاتی یا دیدگاه مهمی برای در میان گذاشتن دارد.

ارتباط برقرار کردن کسی که حق به جانب رفتار می کند

حتی باهوش ترین افراد که در دعوا کردن تبهر دارند و همیشه حق را به خود می دهند، می توانند این عادت خود را ترک کنند و با ایجاد کردن هورمون اکسیتاسین حق به جانب رفتار کنند.