ایجاد شدن لکه بر روی سطح پارکینگ ظاهر نازیبایی را به خانه ما می دهد اما یک راه آسان برای پاک کردن این لکه ها وجود دارد و آن نوشابه یا همان کوکا کولاست. تمام کاری که باید انجام دهید ریختن نوشابه بر روی لکه است که باید در طول شب بماند. نوشابه نباید دمای یخچال را داشته باشد بهتر است که دمای اتاق را داشته باشد. سپس با یک دستمال آن را خشک کرده و بعد آن را با هر نوع مایع شستشو دهنده بشویید تا کاملا از بین برود.