به نظر میاد که استراحت کردن کار سختی نیست ولی برای برخی افراد واقعا دور از تصور است. برای شما چطور؟ آیا برای استراحت کردن به جایی می روید؟ شاید آنقدر درگیر کار شده اید که حتی یک لحظه هم قطار افکارتان از حرکت باز نمی ایستد. بهتر است هر چه که شما را از استراحت کردن باز می دارد به فراموشی بسپارید چراکه استراحت کردن حتی به مدت چند لحظه کوتاه، از خستگی چشم جلوگیری می کند، عوارض خطرناک زیاد نشستن را کم می کند و انگیزه تان را بالا می برد. به طور مثال من برای استراحت کردن به فعالیت های بدنی می پردازم مثل پیاده روی تا بتوانم از زمان استراحتم بهره وری لازم را ببرم. شاید برای برخی زیر دوش حمام محل استراحت شان باشد یا رفتن به هواخوری و خواندن مقاله های مختلف این سایت به شما استراحت لازم را می دهد.

مایلیم بدانیم شما برای استراحت کجا می روید تصویری از محل استراحت خود برای ما بفرستید و آن را با ما در میان بگذارید.