در یک مطالعه، محققین به یافته های جدیدی در مورد قدرت مدیتیشن (یا هر گونه ورزش ذهنی) رسیده اند. مدیتیشن علاوه بر مزیت هایی مانند آرام کننده دردهای شدید و استرس می تواند تغییرات قابل توجهی را در بخش های مرتبط مغز با انتقال افکار، حافظه و احساس شخصی ایجاد کند. این مطالعه اینطور توضیح می دهد:

«اگرچه تمرین مدیتیشن به آرام سازی های جسمی مربوط می شود، ولی بیش از آن می تواند مزیت های روانی و شناختی را برای افراد داشته باشد. تغییراتی که در مغز به واسطه انجام مدیتیشن ایجاد می شود این مزیت ها را برای انسان به ارمغان می آورد. بنابراین نمی توان آرامشی را که در نتیجه انجام مدیتیشن ایجاد می شود به دلیل یک جا در آرامش نشستن و نفس کشیدن دانست بلکه به دلیل همان تغییرات در ساختارهای مغزیست.»

در این مطالعه آزمایشی بر روی چند شرکت کننده انجام شد که به مدت 8 هفته و به مدت نیم ساعت در روز مدیتیشن را انجام می دادند. یعنی یک جا در سکوت می نشستند و تنها به تنفس شان تمرکز می کردند. بعد از 8 هفته از مغز آنها ام آر آی گرفته شد که تغییرات چشم گیری را در بخش هایی از مغز که مرتبط با رفتار، حافظه و استرس بود نشان می داد:

«تصاویر ام آر نشان می داد که بعد از انجام مدیتیشن در هیپوتالاموس ماده های خاکستری افزایش داشته اند. این ماده های خاکستری برای یادگیری و حافظه و در ساختارهای مرتبط با هوشیاری و آگاهی ، مهربانی و تفکر شخصی اهمیت دارند. در ضمن در این افراد کاهش استرس نیز مشاهده شده که به دلیل کاهش ماده خاکستری در آمیگدالاست که نقش مهمی را در اضطراب و استرس دارد. البته در ساختار مرتبط با آگاهی شخصی که اینسولا نامیده می شود هیچ تغییری مشاهده نشد که دلیل آن می تواند به طول مدت انجام مدیتیشن ربط داشته باشد. هر چه بیشتر مدیتیشن انجام شود این تغییرات نیز ایجاد می شود.»

چیزی که این یافته ها را جالب توجه کرده این است که پس از انجام مدیتیشن فقط در طول مدت 8 هفته می توانیم به این مزیت ها دست پیدا کنیم. البته فقط 11 روز طول می کشد که انجام مدیتیشن به یک عادت روزانه تبدیل شود ولی با این کاربردهای مدیتیشن بهتر است این کار را همیشه انجام دهید.