همه ما در یک چنین شرایطی قرار گرفته ایم که ناگهان کسی از ما در محل کار سوالی بپرسد و ما به طور فی البداهه و سریع، بتوانیم یک پاسخ هوشمندانه بدهیم. ولی اگر نتوانید به این پاسخ سریع دست پیدا کنید واقعا اسفناک خواهد بود چراکه شبیه به آدم های کودن می شوید. البته مشکلی که وجود دارد زمان است اگر وقت داشتیم و می توانستیم به سوال پرسیده شده فکر کنیم می توانستیم به جواب برسیم. ولی چیزی که اینجا مطرح است این است که بتوانیم به پاسخ سریع دست پیدا کنیم و مانند آدم های ابله به طرف مقابل ذول نزنیم.

راه حل آن ساده است برای اینکه بتوانید زمان را بدست آورید، سوال را دوباره تکرار کنید:

«فرض کنید در جلسه کاری هستید از شما سوالی پرسیده می شود برای مسلط شدن به خودتان سوال را دوباره تکرار کنید. حتی اگر آن را خوب و واضح شنیده باشید باز هم آن را تکرار کنید. اینکار هم به شما فرصت تمرکز می دهد و هم به سوال کننده این اطمینان را می دهد که شما پرسش او را خوب متوجه شده اید.»

البته ممکن است قبلا از این متد استفاده کرده باشید ولی نمی دانستید که این متد یک روش هوشمندانه برای به تأخیر انداختن جواب است تا بتوانید حداقل فکرتان را متمرکز کنید و به پاسخی دست پیدا کنید که رئیس تان را تحت تأثیر قرار دهد.