از قدیم گفتند قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. به نظر شما آیا داشتن 10 سکه کسی را ثروتمند می کند؟ اگر یک سکه دیگر اضافه کند چطور؟ اگر یک سکه دیگر؟ یک سکه دیگر….. سرانجام می توان گفت کسی ثروتمند نمی شود مگر با اضافه کردن یک سکه! پس یک سکه در ثروتمند شدن نقش دارد. ولی بحث ما هیچ ربطی به ثروتمند شدن ندارد، می خواهیم به مسائل یک سکه ای بپردازیم. مشکلاتی که در همه جای زندگی ما وجود دارد.

می خواهیم به باشگاه ورزشی برویم بهانه می آوریم و به خودمان می گوییم: مهم نیست اگر یک جلسه از کلاس ورزش را غیبت کنم. یک جلسه که تأثیری نمی گذارد.

به رستوران می رویم وقت خوردن دسر می رسد در حالیکه به شدت چاق شده ایم و رژیم سفت و سختی هم گرفته ایم به خودمان می گوییم: یک تکه کیک که مرا نمی کشد.

شب شده جلوی تلویزیون لمیده ایم و به جای مطالعه کردن به تماشای تلویزیون سرگرمیم به خودمان می گوییم: اگر هم می خواستم کتاب بخوانم یکی دو صفحه بیشتر نمی توانستم مطالعه کنم دیگر دیر شده.

تمام این بهانه هایی که در بالا ذکر شد، مشکلات یک سکه ای هستند. زمانیکه عملکرد خودمان را بی معنی و کم ارزش تلقی می کنیم نمی دانیم که مجموع عملکرد هایمان را بی ارزش می کنیم. به طور کل واژه بهانه به همین عملکردهای به ظاهر بی ارزش گفته می شود، بهانه می آوریم چون فکر می کنیم بی ارزش است در حالیکه نمی دانیم اضافه کردن سکه به سکه است که ما را ثروتمند می کند. پس حتی یک سکه هم در مسیر پیشبرد اهداف مان ارزشمند است.

برای اینکه همیشه هدفمند باشید و هیچ وقت ارزش کارهایتان را فراموش نکنید به همه مسائل به صورت یک سکه ای نگاه کنید.

 البته گاهی واقعا برخی مسائل انقدر بی اهمیت هستند که نیازی به اختصاص وقت برای آنها نیست اینجا دیگر خودتان باید انتخابی عمل کنید و فرق بهانه و بی اهمیت بودن را تشخیص دهید. چه در حال رژیم گرفتن هستید، به باشگاه ورزشی و تناسب اندام می روید یا سعی در پس انداز پول دارید همه اینها منوط به انجام کارهای کوچک است. داشتن نگرش یک سکه ای شما را در مسیر رسیدن به اهداف سفت و محکم نگه می دارد و اجازه نمی دهد از مسیر خارج شوید.