با فرا رسیدن فصل بهار روشنایی روز بیشتر می شود یعنی خورشید زودتر طلوع می کند و در بسیاری از کشورها برای استفاده بیشتر از روشنایی روز و به انجام رسانی کارها، ساعت ها را به مدت 1 ساعت جلو می برند. از نظر سلامتی آثاری که دارد در روند خواب است به دلیل اینکه 1 ساعت از مدت خوابیدن کم می شود. می توان با انجام یک سری کارها از این حالت جلوگیری کرد:

  • دو هفته بعد از جلو رفتن ساعت، هر دو تا سه روز یکبار، 5 تا 10 دقیقه زودتر از خواب بیدار شوید.
  • قبل از 5 بعد از ظهر در روشنایی روز 30 تا 40 دقیقه ورزش کنید.
  • 3 تا 5 ساعت قبل از خواب غذا بخورید.
  • بعد از ظهر از نوشیدنی دارای کافئین استفاده نکنید.
  • از مصرف الکل قبل و بعد از شام خودداری کنید.
  • قبل از خواب از کامپیوتر استفاده نکیند به جای آن بدن خود را با مطالعه، گوش دادن به موزیک آرام یا تماشای تلویزیون آرام کنید.
  • تا زمان خوابیدن به اتاق خواب خود نروید حتی اگر ممکن است در اتاق خواب خود کار نکنید.

برای بچه ها ممکن است این تغییرات سخت باشد بنابراین بهتر است بعد از غروب آفتاب تمامی وسایل الکترونیکی را از آنها بگیرید، تمامی وسایل برقی را از ساعت 8 تا 9 شب خاموش کنید. اگر ساعت خواب آنها 8:30 شب بوده است در چند روز اول بگذارید همان ساعت بماند چراکه ایجاد تغییرات باید تدریجی باشد.