هر کسی کلمه مدیتیشن را شنیده است ولی شاید دقیقا نداند مدیتیشن چیست و روش انجام آن به چه صورتی است و چه مزیت هایی دارد. آیا واقعا علمی پشت آن وجود دارد؟ یا اینکه فقط مثل چیزهای دیگر مد دنیای امروز است؟ در جواب باید گفت بله؛ واقعا مدیتیشن از نظر علمی دارای مزیت هایی برای بدن و روح ما انسان هاست. امروزه بحث داغ محافل و مطالعات علمی، مدیتیشن است و مزیت های آن از بهره وری شروع می شود و تا بهبود حافظه پیش می رود. بیایید با تعریف مدیتیشن شروع کنیم:

مدیتیشن چیست؟

مدیتیشن پرورش دادن مغز در جهت تمرکز بهتر است. مدیتیشن مانند ورزش کردن در باشگاه ورزشی است با این تفاوت که ماهیچه های توجه و تمرکز را قوی می کند. مدیتیشن توانایی ساکت کردن ذهن و تمرکز در زمان حال است به صورتیکه هر چیزی که شما را از این تمرکز دور می کند و حواستان را پرت می کند باید از ذهن خارج شود. به طور کل مدیتیشن به معنی تمرکز کردن روی یک چیز در مغز برای یک مدت کوتاه است. با این توصیف چنانچه در تمرکز کردن مشکل دارید، مدیتیشن یک راه حل ساده برای پرورش مغز در جهت تمرکز بهتر است.

مزیت های مدیتیشن

  • افزایش بهره وری و کمک به تمرکز
  • کاهش دهنده استرس
  • ارتقاء قدرت مغز
  • تمرکز آسان
  •  از دست ندادن حافظه در پیری
  • جلوگیری از انفجار اطلاعات در مغز
  • بهبود قدرت مشاهد و قدرت تغییر دادن عادت ها و آرزوها

روش انجام مدیتیشن

روی یک صندلی یا روی یک بالشتک روی زمین با پشت صاف بنشینید و ساعت یا هر تایمر دیگری را برای هر زمانی که خواستید مثلا 10 دقیقه کوک کنید. هر زمان که تایمر شروع شد، چشم های خود را ببندید و حالت آرامش را در خود ایجاد کنید؛ هیچ حرکتی نکنید و فقط نفس بکشید، روی نفس های خود تمرکز کنید به هر دم و بازدم توجه کنید ، هر لحظه که فکری به ذهن تان رسید و حواستان پرت شد دوباره برگردید و به نفس های خود تمرکز و توجه کنید تا زمانیکه زنگ ساعت به صدا درآمد.

بعدها با تمرین و انجام آن در هر روز دیگر نیازی نیست وقت زیادی را به آن اختصاص دهید می توانید حتی با صرف 2 دقیقه به مزیت های مدیتیشن دست پیدا کنید. حتی می توانید از برنامه ها و اپلیکیشن ها و وب سایت هایی که در این خصوص طراحی شده کمک بگیرید.

بنابراین مدیتیشن چیز عجیب و غریبی نیست: چند دقیقه از روز را به آرامش، پاک کردن ذهن و تمرکز بر نفس هایتان اختصاص می دهید. به همین سادگی، وقت زیادی را از شما نمی گیرد ولی مزیت های آن بیشمار است. حداقل می تواند چند دقیقه ای شما را از پشت میز کارتان و دنیایی که در آن هستید دور کند.