در محل کار همه دوست دارند شخص محبوب و دوست داشتنی باشند ولی چیزی که مهم است توانایی داشتن این قابلیت است. تمام رفتارهای تعاملی ما با دیگران از سه محدوده خارج نمی شود:

1-    رفتارهای تعاملی جلوبرنده

2-    رفتارهای تعاملی خنثی

3-    رفتارهای تعاملی پس زننده

رفتارهای جلوبرنده روابط را با دیگران بهتر می کند در حالیکه رفتارهای پس زننده برعکس این حالت است. بعد از دانستن دقیق این دو نوع رفتار متوجه خواهید شد که افراد ناآگاهانه رفتار پس زننده را انتخاب می کنند.

رفتارهای تعاملی جلوبرنده

 • پرسیدن سوالاتی که علاقه شما را برساند: پروژه چطور پیش میره؟ (البته اگر می دانید که موفق نبوده سوال را نپرسید)
 • روحیه کاری همکار خود را تقویت کنید: می تونی نظرت رو در پروژه …… پیاده کنی؟
 • به اشتراک گذاشتن : منم همینطور!
 • از صحبت های همکارتان یادداشت بردارید.
 • پیشنهاد کمک بدهید: الان سرم شلوغه ولی خوشحال می شم سرفرصت بهت کمک کنم.
 • سر به سرش نگذارید: شرط می بندم جرأت نداری از رئیس درخواست اضافه حقوق بکنی. (البته این جمله باید با لبخند بیان شود)
 • موافقت کردن: مطلب خوبی را مطرح کردی.
 • زبان بدن مثبت: لبخند زدن برای تأیید و موافقت، دست ها باز باشد، کمی به جلو خم شوید، پاها نیز روی هم قرار نگیرد. البته برای خانمها مورد آخر کاربردی ندارد.

رفتارهای تعاملی خنثی

 • برای اینکه مسئولیتی نداشته باشید مخالفت خود را ابراز نمی کنید.
 • اطلاعاتی را بدهید ولی از جهت مهربانی نباشد.
 • به همکارتان گوش می دهید ولی با چهره ای سرد و بی تفاوت (به جلو خم شدن و سر را تکان دادن از رفتارهای جلوبرنده محسوب می شود)

رفتارهای تعاملی پس زننده

 • ·        از میز همکارتان عبور می کنید او به شما نگاه می کند ولی شما نگاهتان را برمی گردانید.
 • ·        آهی بکشید که نشان دهنده این باشد که : باورم نمیشه این کار و کردی واقعا که احمقی.
 • ·        عیبی را به اشتراک بگذارید: واقعا ناامید کننده است که ما هر دو با تحصیلات دانشگاهی وارد این شغل رده پایین شدیم.
 • ·        استفاده از زبان بدن منفی: دست به سینه یا دست به کمر زده شده باشد، عدم تماس چشمی و نگاهی، تکان دادن پاها، ایستاده باشید و به سمت در باشید انگار که می خواهید از دست او فرار کنید.
 • ·        اعتبار جمله ای را زیر سوال بردن: تا حالا کسی منو انقدر مورد انتقاد قرار نداده بود.
 • ·        ارزش جمله ای را کم کنید: حتما این چیزی که می گی مؤثره ولی…..
 • ·        اذیت کردن و سر به سر گذاشتن: تو جلسه واقعا شاهکار بودی. (زمانیکه همکارتان نظر اشتباهی را داده باشد)
 • ·        مخالفت کردن: می دونم داری چی می گی ولی…. (البته زمان هایی هم هست که مخالفت کردن لازم است اما بدانید که مخالفت کردن بهایی دارد.

اگر بخواهید رابطه ای را در محیط کار در حالت مثبت خود حفظ کنید باید 5 برابر رفتار پس زننده، از رفتار جلوبرنده استفاده کنید. از نظر تجربی این مسئله ثابت شده که می توانید در هر 5 بار رفتار جلوبرنده، یک بار رفتار پس زننده نیز داشته باشید بدون اینکه بهای آن را بپردازید. این کار را زمانی می توانید انجام دهید که مخالفت شما بسیار لازم است در این حالت از یک جمله پس زننده می توانید استفاده کنید بدون اینکه به ضررتان تمام شود.

حتما این جمله معروف را شنیده اید که می گوید: با دوستانت صمیمی و با دشمنانت صمیمی تر باش. رفتار جلوبرنده شما باعث خنثی شدن دشمنی اطرافیانتان می شود. به طوریکه آنها به شما اعتماد می کنند و اطلاعاتی را در مورد دیگران با شما درمیان می گذارند، این دانش باعث قدرت شما در محیط کار می شود. بنابراین خودتان را مجبور کنید تا نسبت به کسانی که خوشایند شما نیستند مهربان باشید مخصوصا کسانی که با شما رفتار خوبی نداشته اند.