تمام افراد موفق و کارآفرین، برای غلبه بر وقت گذرانی خود کارهایی مخصوص به خود انجام می دهند. البته برخی اسم روتین یا عادات قبل از کار و یا حتی نام تشریفات شروع کار را بر آن می گذارند ولی ما نام «کاتالیزور بهره وری» را روی آن می گذاریم. کاتالیزور بهره وری چیزی است که شما را برای شروع کار هول می دهد تا در نهایت کاری را به انجام برسانید تا به کار بعدی برسید.

یک کاتالیزور بهره وری چیزی است که شما قبل از شروع کار آن را انجام می دهید تا شما را در سیستم فکری درست قرار دهد. به طور مثال ارنست همینگوی قبل از کار نوشتن مدادش را تیز می کرد و یا چارلز دیکنز لوازم روی میز خود را مرتب می چید و منظم می کرد.

بدون یک کاتالیزور به آسانی شروع به وقت گذرانی می کنید چراکه هیچ عملی انجام نداده اید که پیام شروع کار را به شما بدهد؛ درست مانند این است که قصد بالا رفتن از تپه ای را با ماشین خود دارید ولی هنوز ماشین خود را روشن نکرده اید.

به طور مثال کاتالیزور من قبل از شروع کار، درست کردن یک فنجان چای است. مراحل درست کردن چای مانند جوشاندن آب، انتخاب نوع چای، ریختن چای داخل قوری و ریختن آب جوش، تمامی این مراحل مرا برای انجام کار آماده می کند. ممکن است کاتالیزور شما زودتر بیدار شدن از خواب باشد، آماده کردن صبحانه، دوش گرفتن، 15 دقیقه ورزش یا نرمش کردن یا حتی مسیر رفتن به سرکارتان باشد.

به خودتان اجازه ندهید که وقت گذرانی کنید، کاتالیزور بهره وری خود را پیدا کنید: یک ابزار قوی برای هول دادن شما به سمت انجام کارهایتان.