تا به حال از خودتان پرسیده اید که چرا بهترین ایده ها و افکار زیر دوش حمام به فکرتان می رسد؟ برای این حالت یک توضیح علمی وجود دارد. اساسا مغز زمانی به بهترین ایده ها دست می یابد که:

  • فعالیت هایی از قبیل ورزش، گوش دادن به موسیقی و دوش آب گرم به افزایش ترشح دوپامین کمک می کند.
  • زمانیکه ریلکس هستیم و بدن مان در حالت آرامی قرار دارد ذهن آرامی خواهیم داشت که باعث می شود نگرش و توجه ما به درون جلب شود. حالت هایی مانند خواب آلودگی و مستی به همین دلیل باعث خلاقیت می شوند.
  • زمانیکه حواس مان پرت می شود برای مغز استراحتی ایجاد می شود که باعث می شود ناخودآگاه به صورت خلاق تری بر روی مسئله کار کند.

افزایش دوپامین، حالت آرامش و ذهن منحرف شده: تعجبی ندارد که چرا زیر دوش حمام بهترین افکار به سرمان خطور می کند. البته خلاقیت در این زمینه هم وارد شده، Aqua Notes یادداشت های ضد آبی هستند که به بازار آمده اند و به راحتی می توان در زیر دوش حمام ایده ها را در آن یادداشت کرد. قیمت آن حدود 8 دلار است.