بهار در راه است و زمان رسیدگی به باغچه حیاط خانه فرارسیده است. ولی اکثر ما به دلیل اینکه وقت نداریم این کار را مرتب به تعویق می اندازیم. اگر هم بخواهیم به باغبان بسپریم معمولا به دلیل هزینه ای که برایمان برمی دارد این کار را انجام نمیدهیم. شاید دلیل دیگری که داریم این است که اندازه باغچه آنقدر نیست که ارزش گرفتن یک باغبان را داشته باشد. متدی که در این حالت کارآمد است این است که از روش گلدان-در-گلدان استفاده کنید. به این صورت که در باغچه تان گلدان هایی را در خاک قرار دهید سپس گلدان هایی را که در آن خاک و گل مورد نظرتان هست، خریداری کنید و داخل این گلدان ها قرار دهید با این روش فقط نیاز است که وقت گذاشته و این گلدان ها را بخرید، بعد فقط کافی است آنها را داخل گلدان های کاشته شده در خاک قرار دهید. با این روش حتی برای میزان آبیاری گلها نیز با مشکل مواجه نمی شوید و می توانید بسته به نوع گلها و مقدار آبیاری، به آنها آب بدهید. این روش حتی برای ورودی های باغچه ای که جلوی درب ساختمان است نیز بسیار کارآمد است.

1- گلدان های خالی را در خاک قرار دهید

2- کناره های گلدان ها را زیباسازی کنید

3- سپس گلدان های خریداری شده را که دارای گل و خاک هستند در این گلدان های کاشته شده در خاک قرار دهید