حتما تا به حال در مورد زبان بدن یا Body Language نکاتی را شنیده اید. می دانید که می توان از این حرکات نکات زیادی را راجع به گوینده دریافت کرد. نکته جالب اینجاست که زبان بدن بر روی اعتماد به نفس خود گوینده نیز مؤثر است.

افرادی که در هنگام حرف زدن، حرکات زبان بدن قوی دارند و برای حرف زدن فضای بیشتری می گیرند احساس اعتماد به نفس بیشتری خواهند کرد. این کار باعث می شود ریسک پذیر و خوش بین شوند و همچنین کورتیزول (هورمون استرس) کمتر و تستوسترون (هورمون احساس تسلط) بیشتری در بدن آنها ترشح شود. هر چقدر تسلط در گوینده به واسطه زبان بدن نشان داده شود، به ظاهر شدن قوی تر او بیشتر کمک می کند و سطح استرس پایین می آید. به اعتماد به نفسی که به این صورت ایجاد می شود اعتماد به نفس جعلی یا تقلبی می گویند. البته در هر موقعیتی نمی توان از حرکات باز و قوی بدن برای حرف زدن استفاده کرد. فرض کنید در یک مصاحبه شغلی قرار گرفته اید مسلما حرکات باز دستها در آن لحظه علامت جالبی نیستند. بنابراین در این شرایط می توانید از قبل با انجام دادن حرکاتی این حالت را ایجاد کنید مثلا در دستشویی قبل از رفتن به اتاق مصاحبه در مقابل آینه دستشویی بدن خود را شل کنید و خود را ریلکس کنید.

تا به حال این ایده را شنیده اید که می گوید : Fake it til you make it (با ادا درآوردن به خواستت برس). برخی با این ایده مخالفند ولی اصل این ایده بر این است که اگر ادای چیزی را در بیاوری به مرور تبدیل به همان می شوی. احساس قدرت و اعتماد به نفس پروسه ای است که قابل یادگیری است و هر کسی می تواند آنرا انجام دهد.