ایجاد کردن یک روتین ورزشی بسیار سخت است مخصوصا زمانیکه بدن تان از ورزش کردن به درد آمده باشد، لذت بردن از ورزش کاملا کار سختی است. می خواهیم ببینیم دلیل این تنفر از ورزش چیست و برای رفع آن و لذت بردن از ورزش چه کاری می توانیم انجام دهیم.

انجام هر کاری به دیدگاه شخص بر می گردد، ورزش کردن نیز به همین مسئله مربوط می شود. اگر برنامه ورزشی که شروع می کنید بسیار سنگین و طاقت فرسا باشد مسلما از آن متنفر می شوید چراکه بدون آنکه دلیل آن را بفهمید بیش از حد به خودتان فشار می آورید. طبق گفته کارشناسان :

« از کسی که روی مبل لَم میدهد تا کسی که قهرمان مسابقات ورزشی می شود، هر شخصی ظرفیت فیزیکی خاصی برای اعمال زور به بدن دارد. اگر کسی بیشتر از ظرفیت خود به بدنش فشار بیاورد، حالت تنفر از انجام آن حرکت در او ایجاد می شود. این ظرفیت های فیزیکی عبارتند از ظرفیت ریه، انتقال اکسیژن و میزان استفاده از اکسیژن. به طور مثال افرادی که زیاد می نشینند زمانیکه بخواهند به طور خیلی سریع ورزش خود را شروع کنند، در حال فشار آوردن به حد ظرفیت بدنی خود هستند که باعث تنفر و قطع اعمال ورزشی آنها می شود.»

زمانیکه بیش از ظرفیت خود ورزش می کنیم در واقع به «آستانه تنفسی» می رسیم. مکانیسم نفس کشیدن به این صورت است که میزان دی اکسید کربنی که با بازدم به بیرون می فرستیم باید مساوی با میزان اکسیژنی باشد که با دم وارد ریه می کنیم. زمانیکه سخت ورزش می کنیم دی اکسید کربن بیشتری به بیرون می فرستیم و همین زمان است که بدن فشار را احساس می کند. هر چه سخت تر ورزش کنید اکسیژن کمتری دریافت می کنید و احساس شما نیز بدتر و بدتر می شود. برای افرادی که زیاد می نشینند این آستانه تنفسی در عرض یک دقیقه بعد از ورزش ایجاد می شود.

به غیر از دلایلی که در بالا ذکر شد عوامل دیگری از قبیل حساسیت های بدنی فرد که برآمده از اعمال زور و فشار به بدن است در ایجاد این تنفر دخیل هستند. این حساسیت ها عبارتند از ساخت اسید لاکتیک در ماهیچه و یا افزایش دمای بدن. البته برخی افراد این علائم را دلیل خوبی می دانند و به ورزش خود ادامه می دهند ولی افرادی که زیاد می نشینند این علائم را دردناک و ناراحت کننده می دانند و ورزش خود را قطع می کنند.

در نهایت، هر شخصی باید تعادل خود را در انجام یک روتین ورزشی ایجاد کند و از حد ظرفیت فیزیکی خود خارج نشود. اگر کسی هستید که زیاد می نشینید بهتر است با ورزش سبک شروع کنید مثلا اگر پیاده روی برایتان سخت است بهتر است ورزش های آبی یا دوچرخه سواری را امتحان کنید. به مرور خواهید دید که آستانه تنفسی و حساسیتهای بدنی تان مانند خستگی بهتر خواهد شد.