دیگران از اینکه همیشه ما را در محیط کار جدی و سخت کوش ببینند خسته می شوند. شاید برای رئیس تان کارمند خوب و  کار بلدی به نظر بیایید ولی مشکل واقعی زمانی شروع می شود که در تعامل با همکاران تان قرار بگیرید. برای رفع این مشکل سعی کنید حسی از شوخ طبعی در خودتان به وجود بیاورید. مهم نیست در این کار مهارت داشته باشید یا نه مهم این است که تلاش کنید گاهی بامزه شوید و حرف های خنده دار بزنید. مثل سایر چیزها این سعی کردن است که اهمیت دارد نه به موفقیت رسیدن.