آیا وقتی به رختخواب می روید زمان زیادی طول می کشد تا به خواب بروید یا اینکه سریع می خوابید؟ گاهی اوقات به دلیل مشغول بودن ذهن این زمان طولانی می شود و حتی ممکن است اصلا به خواب نروید. وقتی این حالت پیش می آید راه کارهای زیادی را می توان امتحان کرد تا ذهن منحرف شود و بتوانید این زمان را کوتاه کنید و به خواب بروید. ولی بهترین کاری که می توانید در آن لحظه انجام دهید این است که چشم را  ببندید و احساس راحتی کنید، سپس به اولین کاری که اول صبح کرده اید فکر کنید مثل خاموش کردن زنگ ساعت. و بعد به کار بعدی و بعدی. تا جایی که ممکن است جزئیات آن روز خود را دوباره مرور کنید.

کار دیگری که می توانید انجام دهید شمردن است البته بهتر است بگوییم انجام محاسبه ریاضی چون شمردن ترتیبی اعداد فایده ای ندارد بلکه باید به اینگونه بشمرید از صفر شروع کنید بعد با عدد یک جمع ببندید و بعد عدد بعدی : 0،1،2،3،5،8،13،21 یعنی هر دو عدد را با هم جمع ببندید صفر با یک، عدد یک را می دهد و یک با عدد بعدی یعنی 2 ، عدد 3 را می دهد، 2 با 3 ، عدد 5 را می دهد 3 با 5 ، عدد 8 را می دهد و به همین ترتیب ادامه دارد و یا می توانید عدد 100 را انتخاب کنید و برعکس بشمرید.