اگر می خواهید وزن کم کنید تمرکز شما نه تنها باید بر مقدار و نوع غذا باشد بلکه زمان خوردن غذا نیز در این پروسه اهمیت دارد؛ مخصوصا اگر می خواهید بزرگترین وعده غذایی روزانه خود را میل کنید. در این مطالعه 420 داوطلب دارای اضافه وزن در اسپانیا مورد آزمایش قرار گرفتند آنها به مدت 20 هفته در رژیم غذایی قرار گرفتند و از نظر زمان غذا خوردن به دو گروه تقسیم شدند یک گروه وعده غذایی اصلی را زود و گروه دیگر دیر خوردند.

محققین دریافتند داوطلبینی که نهار (وعده غذایی اصلی) را ساعت 3 بعدالظهر خوردند کاهش وزن کمتری داشتند و همچنین میزان انسولین در بدن آنها کمتر بود. زمان غذا خوردن سایر وعده های غذایی در کاهش وزن تأثیری نداشت و همچنین سایر عوامل موثر بر کاهش وزن مانند زمان خوابیدن و کالری مصرفی برای هر دو گروه یکسان بود. داوطلبینی که دیر غذا خورده بودند میل کمتری برای خوردن صبحانه داشتند که این نیز می تواند عامل دیگری برای عدم موفقیت کاهش وزن برای این گروه باشد. خوردن بزرگترین وعده غذایی در زمان مناسب خود (زودتر) فرصت لازم را برای سوزاندن کالری مصرفی به شما می دهد. بنابراین اگر می خواهید وزن مناسب یا پروسه کاهش وزن موفقیت آمیزی داشته باشید، زمان غذا خوردن تأثیر بسیار زیادی دارد.