تکنیک های زیادی برای متقاعد کردن دیگران وجود دارد اما شاید ساده ترین و کاربردی ترین تکنیک، متد «هر طور خودت مایلی» باشد، البته می توان تعابیر معادل دیگری نیز به کار برد از قبیل «آزادی هر طور تصمیم بگیری» یا «هیچ اجباری نیست آزادی خودت انتخاب کنی». 42 مطالعه روانشناسی که بر روی 22.000 نفر انجام شده است این تکنیک را توصیه می کند؛ با این متد شانس گرفتن جواب مثبت از طرف مقابل در مباحثات دو برابر می شود. متد هر طور خودت مایلی بر اساس تصدیق آزادی طرف مقابل در انتخاب است. این متد متقاعد کردن به طور غیر مستقیم به طرف مقابل می گوید که تو حق انتخاب داری و می توانی پاسخ منفی بدهی. تصدیق و تأیید توانایی طرف مقابل در انتخاب، به او این اطمینان را می دهد که شما طرف او هستید و به او احساس قدرت می دهید. این متد حتی در مورد بچه های لجباز نیز مؤثر است. در واقع می توان گفت نشان دادن احترام به خود مختاری انسانها جنبه مثبتی است که باعث می شود دیگران پذیرای ترغیب و متقاعد شدن باشند. با این متد شخص متقاعد کننده علاوه بر اینکه به خواسته خود می رسد و موفق به ترغیب طرف مقابل می شود از نظر اخلاقی نیز خوب و مهربان به نظر می رسد. البته این تکنیک بهتر است رو در ور انجام شود نه از طریق ایمیل، تلفن یا هر وسیله دیگر.