دوچرخه مخصوص هوای آلوده

در پکن پایتخت چین به دلیل هوای آلوده که از مرز خطرناک هم گذشته است دوچرخه مخصوصی طراحی شده که به همراه آن ماسک اکسیژن نیز تعبیه شده است. این ماسک که شبیه به ماسک تنفسی خلبان  هواپیماهای جنگنده است در کل به صورت کلاه ایمنی عمل می کند با این تفاوت که دارای فیلترهایی است که به واسطه پازدن انرژی مصرفی تولید می شود و هوای تمیز و پاک را به داخل می فرستد. این ژنراتورها با حرکت چرخ ها برق مصرفی فیلترها را تأمین می کنند و هنگامی که هوا از فیلترها به داخل فرستاده می شود، گردو غبار و ذرات دود به فیلتر می چسبد و هوای پاک به داخل فرستاده می شود.

البته شکل و عملکرد این ماسک یا کلاه ایمنی عجیب و غریب است و مشکل اصلی آن خطر برق گرفتگی در زیر باران است چراکه برقی که توسط حرکت چرخ ها تولید می شود 5.000 وات است و برای کشتن دوچرخه سوار در زیر باران کافی است. هر چقدر هم که دود و آلودگی بالا باشد برق گرفتگی بیشتر از آلودگی خطرناک و کشنده به نظر می رسد.