حتما شنیده اید که والدینی که از چاقی فرزندان شان ترس دارند همیشه آنها را از خوردن و نوشیدن چیزهای چاق کننده منع می کنند و برای منع شدید به آنها می گویند اگر فلان چیز را بخوری می میری. شاید این جمله صرفا برای ترساندن بچه ها استفاده می شود و به خودتان می گویید کسی از نوشیدن یا خوردن نخواهد مرد. ولی زنی در اثر نوشیدن زیاد از حد نوشابه واقعا جان خود را از دست داده است. این زن در طول یک روز 2.2 گالن یعنی در حدود 24 قوطی نوشابه نوشیده است. او که 30 سال سن داشته است در اثر نارسایی قلبی جان خود را از دست می دهد. نام او ناتاشا هریس بوده که مرگ او در سال 2010 ماه فوریه در اثر نوشیدن زیاد از حد نوشابه گزارش شده است. البته دیوید کریرار که متخصص نارسایی قلب است بعد از گذشت چند سال پرده از راز و رمز مرگ این زن برمی دارد و در گزارش خود می نویسد : خانم هریس نوشیدنی الکلی مصرف نمی کرده ولی کبد او بسیار بزرگ شده بوده که به دلیل میزان کم پتاسیم در خون او و چرب شدن زیاد از حد کبد به دلیل مصرف زیاد قند بوده است. بدن او از داخل به دلیل این نوشیدنی گازدار قهوه ای رنگ از بین رفته بوده است.