اکثر ما با خجالت و اضطراب اجتماعی آشنا هستیم و هر روز با آن سر و کار داریم. حتی هنرمندان و افراد مشهور نیز از این مقوله مستثنی نیستند. یک راه برای غلبه کردن اضطراب در موقعیت های اجتماعی، ایجاد کردن یک شخصیت ذهنی است. در واقع این همان شخصیت ذهنی است، که برعکس خود واقعی مان برون گراست و به راحتی با دیگران ارتباط برقرار می کند. بسیاری از بازیگران همین متد را انجام می دهند یعنی از شخصیت واقعی خود خارج می شوند و اجازه می دهند شخصیت ذهنی آنها وارد صحنه شود. حتما با زندگی برخی بازیگران کمیک (کمدی) آشنا هستید که چقدر در زندگی شان متفاوت از نقشی هستند که در اذهان تماشاگران ایجاد کرده اند. افرادی که توانایی ایجاد کردن شخصیت های ذهنی متفاوت در شرایط متفاوت را دارند می توانند به طور کامل زندگی شان را تغییر دهند چراکه قادر به ایجاد شخصیت های متفاوت هستند که باعث راحتی  آنها در شرایط خاص می شود. البته همیشه باید حد اعتدال را نگه داشت و مرتب تغییر چهره ندهید. بسیار مهم است که برای دوستان و اعضای خانواده، خودتان باشید. باید یاد بگیرید زمانی که در کنار افراد خاص هستید چطور تغییر کنید و چطور فکر کنید. این کار برای بار اول می توان سخت باشد چراکه باید شخصیت متفاوت خود را در موقعیت های خاص حفظ کنید. همینطور که به این کار ادامه دهید برایتان آسانتر می شود، حتی در آینده به حالتی می رسید که دیگر احساس اضطراب در مقابل جمع را فراموش می کنید. اگر یک بازیگر در یک برنامه تلویزیونی زنده می تواند این کار را انجام دهد پس همه می توانند. اگر چه داشتن شخصیت های متفاوت مانند داشتن ماسکی بر چهره شماست ولی با این روش شما می توانید بیرون بروید و با افراد جدید آشنا بشوید. می توانید از این تجربیات چیزهای زیادی را یاد بگیرید و تمام آموخته های شما می تواند در زمانی که خودتان هستید به کمک تان بیاید و همین امر به شما شخصیت مستحکم و قوی تری می دهد.

در هر صورت بهتر است عادت خجالتی بودن را ترک کنید تا اینکه پشت یک ماسک پنهان شوید. با ایجاد کردن یک شخصیت ذهنی متفاوت در شرایط متفاوت خود را آماده معاشرت با دیگران کنید ولی با افراد نزدیک مانند دوستان و خانواده همیشه خودتان باشید.