اگر جزء افرادی هستیدکه نیمکره چپ مغزتان فعال است، حتما این باور را دارید که خلاق نیستید. قبل از اینکه در مورد کارکردهای دو نیمکره مغز صحبت کنیم بهتر است بدانیم نیمکره چپ فعالی داریم یا نیمکره راست ما فعال است :

تئوری چپی یا راستی!

مغز دارای دو قسمت چپ و راست است که هر کدام انواع متفاوت تفکر را کنترل می کنند و بنابر فعال بودن هر کدام از این دو قسمت مغز، روش های متفاوت فکر کردن نیز وجود دارد، به همین دلیل انسان ها دارای تفکر متفاوت هستند.

نیمکره چپ فعال : طرز فکر این افراد منطقی، متمرکز و تحلیلی است. می توان گفت این افراد تمایل به تفکر به صورت خطی دارند.

نیمکره راست فعال : طرز فکر این افراد بر اساس شهود، جامع و خلاقانه است. می توان گفت این افراد تمایل به تفکر به صورت غیر خطی دارند.

هر دو این دو نوع تفکر مهم است و زمانی به طور قوی عمل می کند که با هم ترکیب شوند. اینکه چطور از مغزمان استفاده می کنیم بسیار در نوع زندگی ما تأثیر دارد؛ موفقیت و شکست های ما در زندگی نتیجه نوع استفاده از مغز است. دنیا با سرعت بالایی در حال تغییر است و لازمه آن این است که قابلیت تفکر خطی و غیر خطی را به طور همزمان داشته باشیم. به همین دلیل خلاقیت در اینجا لازم است و باید از نیمکره راست استفاده کنیم تا تصویر کلی را به ما بدهد و ایده های خلاقانه تولید کند تا به صورت استراتژیکی فکر کنیم. ما باید قدرت مغز را بالا ببریم، برای این کار بهتر است با کار کردهای نیمکره چپ مغز آشنا شویم :

1-    دیدگاه محدود :

یک خط صاف را تصور کنید (خط نمایانگر نوع تفکر است) از یک نقطه خاص شروع کنید (نقطه نمایانگر ایده هاست) و قدم به قدم روی این خط جلو بروید. این روش فکری منظم و کنترل شده نیمکره چپ است، اگر چه محدود است ولی در موقعیت های خاص به خوبی عمل می کند. حالا یک دایره را تصور کنید (دایره نمایانگر نوع تفکر است) با تعداد زیادی نقطه که به طور تصادفی در دایره قرار گرفته اند (نقطه نمایانگر ایده هاست) این نقاط به طور بی همتایی به هم مربوط هستند که البته این ارتباط منطقی نیست ولی بی نهایت بی همتاست. این طرز تفکر نامحدود است و ایده های خلاقانه تولید می کند که در نیمکره راست اتفاق می افتد. داشتن این نوع طرز تفکر در محیط هایی که به طور سریع در حال تغییر هستند بسیار حیاتی است.

2-   خطی = امن و بی خطر

در تفکر خطی ما تمایل به داشتن کنترل در ساختار درست و امتحان شده داریم. افرادی که با نیمکره چپ فکر می کنند این ساختار منظم و سازمانی شده را ایجاد می کنند. از یک مرحله به مرحله دیگر حرکت می کنند و بسیار متمرکز هستند. نتیجه نسبتا قابل پیش بینی است، یک روش کاملا امن و بی خطر. مشکل زمانی ایجاد می شود که در این نوع تفکر گیر کنیم.

برعکس تفکر خطی، تفکر غیر خطی است که ساختار تفکر نیمکره راست است و برای موفقیت و نجات در دنیای امروزی بسیار حیاتی است. تفکر غیر خطی کاملا خلاقانه است و به داشتن مهارت های قوی نیاز دارد.

3-    منطقی

منطق قوی است اگرچه وقتی از منطق خارج می شویم وارد قدرت شهود می شویم . شهود یا دریافت ناگهانی اطلاعات خود را از منابع غیر قابل مشاهده بیرون می کشد. زمانی که به طور غیر خطی و خلاقانه فکر می کنید، شهود راهنمای شماست.

4-   جزئی نگر

برای ساختن چیزی باید از جزء شروع کرد و با سر هم کردن جزئیات می توان به کل دست یافت. فرض کنید تکه ها را کنار هم می گذارید، به کل می رسید و سپس نتیجه می گیرید. اگرچه گاهی در ابتدا به کلیات نگاه کردن سودمندتر است و بعد آن را به جزئیاتش تبدیل کنیم، یعنی از کل به جزء برسیم. کسانی که با نیمکره راست فکر می کنند، ابتدا به کلیات می نگرند. در این دنیای در حال تغییر ما باید در ابتدا «تصویر کلی» هر چیزی را به عنوان اولین دیدگاه داشته باشیم تا بتوانیم در زندگی قدرت مانور بالایی داشته باشیم.

1-    شما خلاق نیستید

ترفندی که نیمکره چپ مغز دارد این است که به ما این باور را می رساند که خلاق نیستیم و نمی توانیم ایده های جدید ایجاد کنیم. زمانیکه به جیزی عادت می کنیم دیگر در آن الگو گیر می کنیم و از آن خارج نمی شویم. در مورد تفکر نیز به همین صورت است زمانیکه به یک نوع تفکر عادت می کنیم، بیرون آمدن از این حالت برایمان مشکل می شود و انقدر در این حالت می مانیم که دیگر از نیمکره راست مغز به طور کامل جدا می شویم و هرگز از آن استفاده نمی کنیم. این طرز تفکر تبدیل به هویت ما می شود و همه ما را آدمی منطقی و تحلیلی می شناسند. بنابراین استفاده از هر کدام از دو نیمکره مغز هم در زندگی فردی و هم در زندگی اجتماعی ما مؤثر است.

 حالا به نظر خودتان چپی هستید یا راستی؟ اگر چپی هستید گول این 5 مورد را که نیمکره چپ مغز به شما می زند، نخورید. وارد فعالیت هایی شوید که به خلاقیت نیاز دارد تا نیمکره راست نیز به کار بیفتد. اگر خلاقیت را به قدرت هایی که نیمکره چپ دارد، اضافه کنید به راز مخفی موفقیت در دنیای امروز دست پیدا کرده اید.