اگر کارمند سخت کوشی هستید و به کارتان توجه دارید، بدانید که به راحتی این حالت از کنترل شما خارج می شود و خواهید دید که استراحت های کاری و مرخصی هایتان به دلیل مریضی و بیماری پر خواهند شد. شاید فکر می کنید دنیا بدون شما به آخر می رسد، نگران نباشید اینطور نخواهد شد. در کل، بیماری یک علامت است از طرف بدن، که به ما می گوید کمی آرامتر پیش برویم و باید کمی استراحت کنیم. طبق تحقیقات علم پزشکی و روانپزشکی :

«بدن و مغز انسان برای کار بدون استراحت، طراحی نشده اند. در هر 90 تا 120 دقیقه کاری، بدن باید یک استراحت کوتاه داشته باشد. افرادی که در محل کار خود به شدت مشغول هستند برنامه کاری کاملا فشرده ای دارند که باید از طرف رئسای خود به خوبی حمایت شوند، مثلا فرصتهایی را برای آنها فراهم کنند تا کمی استراحت کرده و برنامه های کاری خود را کنترل کنند. مسلما نمی توان کارهای رئیس را کنترل کرد و یا خط مشی محل کار خود را تغییر داد تا حجم کاری کمتر شود، بلکه باید تمرکز را بر روی خودمان بگذاریم تا ببینیم آیا می توانیم جوابگوی وضعیت موجود باشیم؟ »

اگر استراحت را در برنامه کاری خود نگنجانید، بدن خود را زیر بار کار از بین خواهید برد. اجرای تغییر شاید کار سختی باشد ولی استفاده از زمان برای یک استراحت کوتاه آسانتر از کنار گذاشتن شغل برای یک مدت نامعلوم است. در محل کار خود اگر استراحت نهاری دارید حتما از آن استفاده کنید. بعد از 90 تا 120 دقیقه حتی برای نوشیدن یک لیوان آب از پشت میز کار خود بلند شوید. برای یک مدت کوتاه آرام باشید و به هیچ چیزی فکر نکنید. مهمتر اینکه اگر از استراحت خود بزنید، کارکرد و بهره وری خود را پایین آورده اید.