قهوه دم کرده طعم مطبوعی دارد ولی تمام شدن آن به معنی پایان تجربه لذت شما نیست. بعد از نوشیدن قهوه، تقاله های آن را دور نریزید با انجام یک سری کارهای ساده می توانید نوشیدنی لذیذی از تفاله های آن درست کنید که به آن قهوه گرانیتا می گویند. روش آماده کردن قهوه گرانیتا به این صورت است که تفاله های قهوه را دوباره خیس کنید و به آن شکر و نمک اضافه کنید سپس آن را در فریزر قرار داده تا یک نوشیدنی فریز شده درست شود. این خیساندن اضافی، یخ زدن و نمک و شکر باعث ایجاد مزه گرانیتایی قهوه می شود یعنی درست طعمی مانند همان طعم اولیه قهوه موقع دم کردن را می دهد و در نهایت قهوه سرد محصول شما خواهد بود که طعمی مانند همان دانه های قهوه هنگام دم کردن را می دهد. آیس کافی می تواند نام دیگر این نوشیدنی خوش طعم باشد.