حتما دور انداختن درهای قدیمی که بسیار مقاوم هستند و از چوب مرغوب ساخته شده اند، برای شما هم سخت است. ایده بسیار جالبی در این زمینه مطرح شده است که می توانید این درهای قدیمی را به یک فقسه بسیار زیبا برای گوشه خانه تان تبدیل کنید. کاری که باید انجام دهید این است که مرکز در را علامت بگذارید، یک خط عمودی از این نقطه بکشید، و در را به دو نیمه عمودی ببرید . قسمت های بریده شده را سنباده بکشید و دو نیمه را به هم با پیچ وصل کنید. برای قفسه ها نیز به همین ترتیب به دیواره ها پیچ کنید و وصل کنید. در نهایت نیز می توانید رنگ دلخواهتان را به آن بزنید.