زمانیکه کسی را می بخشید به خود این انتخاب را می دهید که حس انتقام و خشم را به کنار بگذارید؛ همچنین از قضاوت شخصی که باعث رنجش شما شده چشم می پوشید. به جای انتقام، خشم و قضاوت، شما سخاوت، شفقت و مهربانی را نشان می دهید. در بخشش، شما رنجش ایجاد شده را فراموش نمی کنید بلکه احساس، افکار و رفتار منفی را به مثبت تبدیل می کنید.

برخی افراد به طور طبیعی هم خود و هم دیگران را می بخشند؛ برای این افراد پاسخ دادن به افرادی که باعث رنجش آنها می شوند، آسانتر است. بخشیدن برای کسانی که این توانایی را ندارند، مشکل تر است البته غیر ممکن نیست آنها هم می توانند بسته به شرایط این کار را انجام دهند.

تحقیقات اخیر مبنی بر مزیت های سلامتی که بخشش برای انسانها به ارمغان می آورد، نشان داده است که افرادی که می توانند این تغییر ذهنی را انجام دهند و ببخشند، عمر طولانی تری خواهند داشت. در این مطالعه که نام آن را « ببخش و زندگی کن» نامیده اند ارتباط بین بخشش، مذهب، معنویت، سلامت و مرگ مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش برای افراد ۶۶ سال به بالا انجام شد. البته این آزمایش برای مسیحیان و اشخاصی که به هیچ مذهبی ایمان نداشتند انجام شد و بعد از ۳ سال نیز پیگیری شد که به محققین این اجازه را می داد که مشخص کنند آیا باور بخشش و مذهب می تواند مشکلاتی را که برای سلامتی و مرگ پیش می آید پیش بینی کند.

سوالاتی که در این زمینه مطرح شد از این قرار بود :

۱-    بخشش شرطی دیگران : آیا احساس می کنید تا دیگران عذرخواهی نکنند نمی توانید آنها را ببخشید؟ آیا در صورتی دیگران را می بخشید که آنها قول دهند که دیگر این کار را نمی کنند؟

۲-   بخشش بدون قید و شرط دیگران : آیا می توانید هم فراموش کنید و هم ببخشید؟ آیا فکر می کنید که نیازی نیست دیگران کار خاصی انجام دهند که لیاقت بخشش شما را داشته باشد؟

۳-  نبخشیدن دیگران : آیا نسبت به دیگران کینه به دل می گیرید؟ چه مواقعی نسبت به کارهای دیگران احساس خشم می کنید؟

۴-   ایمان به بخشش شرطی از طرف خدا : آیا برای بخشیده شدن حتما باید به خدا قول دهید که دیگر چنین اشتباهی نمی کنید؟ آیا حتما باید از خدا بخشش را بخواهید؟

۵-   ایمان به بخشش بدون قید و شرط از طرف خدا : آیا باور دارید که خدا شما را تحت هر شرایطی خواهد بخشید؟

۶-   توانایی بخشش خود : آیا هنوز نسبت به کاری که در گذشته انجام داده اید خود را سرزنش می کنید؟

۷-  احساس بخشیده شدن : آیا فکر می کنید دیگران هنوز شما را به خاطر اشتباهتان یا رنجشی که باعث شدید سرزنش می کنند؟

بعد از کنترل مذهب، طبقه اجتماعی و رفتارهای مربوط به سلامت (سیگار و مصرف نوشیدنی الکلی) یک کیفیت بخشش که مرگ را  پیش بینی می کرد بخشش شرطی شناخته شد. کسانی که به ببخشش شرطی نمره بیشتری داده بودند زودتر از کسانی که نمره کمتری به این مورد داده بودند مرده بودند.

چرا عدم توانایی بخشش دیگران بدون عذرخواهی و قول دادن برای تغییر رفتار، باعث مرگ زودتر می شود؟ محققین اینطور می گویند که افرادی که به صورت شرطی دیگران را می بخشند، خشم و کینه را با خود حمل می کنند این احساسات منفی سلامت قلب را تهدید می کند و سطح استرس را بالا می برد و همین استرس است که مرگ را جلو می اندازد.

یکی از مشکلات بارز بخشش شرطی این است که ما برای بخشیدن نیاز داریم تا از شخصی که باعث رنجش ما شده است پاسخ بشنویم ولی اگر این شخص دیگر زنده نباشد یا با او در تماس نباشیم، امکان بخشش وجود ندارد. این حالت بازتاب دهه ها انتظار را برای این شخص به دنبال دارد تا سرانجام شرایطی پیش آید تا بخشش اتفاق بیفتد. این افراد هیچ وقت به عذرخواهی از طرف مقابل دست پیدا نمی کنند. ولی اگر برعکس تصمیم بگیرید که بدون عذرخواهی او را ببخشید می توانید این پروسه را در هر زمان شروع کنید.

یافته دوم این تحقیق این بود که افرادی که به بخشش بدون قید و شرط از طرف خدا اعتقاد داشتند نیز میزان مرگ بالاتری را داشتند. چرا که این افراد ایمان داشتند که خدا آنها را تحت هر شرایطی می بخشد این افراد که ریسک بالایی در این زمینه دارند لذت گناه را به جان می خرند به این امید که خدا تحت هر شرایطی آنها را می بخشد. این امکان نیز وجود دارد که اگر شما باور داشته باشید که خدا شما را تحت هر شرایطی خواهد بخشید، کمتر به دنبال بخشش از طرف دیگران خواهید بود و همین باعث ارتباطات ضعیف اجتماعی می شود. 

به طور کل بخشش به طور مثبت به سلامت بهتر قلب، هورمون ها و سیستم امنیتی بدن مربوط است. همچنین اثرات روانی بخشش نیز در سلامت جسم موثر است. افرادی که به راحتی دیگران را می بخشند کمتر دچار افسردگی و اضطراب می شوند و شادتر نیز هستند. این کیفیت های روحی و جسمی بخشش همگی در طول عمر بیشتر موثر است. روش پاسخ شما به احساسات بدتان یا حتی زمانی که به دنبال بخشش دیگران هستید، بر سلامت قلبتان اثر می گذارد.

بنابراین اگر می خواهد از این مزیت ها بهره مند شوید، منتظر عذرخواهی و یا قول دیگران برای تغییر نشوید. این پروسه را در ذهن خودتان شروع کنید تا شادتر و طولانی تر زندگی کنید.